franskaostar

Franska ostar översatte jag för Damm förlag.

Jag satte samtidigt texten direkt i Quark-filer och levererade tryckfärdiga PDF-filer.

åter till översiktssida böcker